Általános szerződési feltételek

Hatály: 2018. május 25.

Preambulum
A https://angolgyorsan.hu (a továbbiakban: Angolgyorsan​) Tolnai Miklós, magánszemély (a továbbiakban: Szolgáltató​) által üzemeltetett internetes oldal.  Saját szolgáltatások és  tananyagok fejlesztői: Tolnai Miklós és Gálik Sarolta Anna.
Az Angolgyorsan affiliate partnerként harmadik féltől származó tananyagokat is értékesít. Ezeket a tananyagokat a harmadik fél domainjén éri el a Felhasználó. Az affiliate tananyagokért, az Angolgyorsan nem vállal felelősséget, minden vitás kérdésben az affilate partner ÁSZF szerződése az irányadó.

Általános ​​adatok
Az  Angolgyorsan üzemeltetője és a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtója Tolnai Miklós

Általános adatok:

Angolgyorsan

E-mail: angolgyorsantm@gmail.com

A honlap címe: https://angolgyorsan.hu

 

 

Fogalmak:

Szolgáltató: Tolnai Miklós ), aki az Angolgyorsan honlapot üzemelteti és a szolgáltatásokat nyújtja.

Angolgyorsan:  a Szolgáltató által a https://angolgyorsan.hu alatt üzemeltetett honlap

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Angolgyorsan honlapra belép, és a honlap funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi az Angolgyorsan, illetve a Szolgáltató egyéb szolgáltatásait.

Szolgáltatás: az Angolgyorsan a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan az Angolgyorsan tananyagok  megtekintésére és megvásárlására vonatkozik letölthető pdf formátumban vagy a szolgáltató honlapján megtekinthető videók formájában.

A letöltött pdf formátumú tananyagok egy egyedi azonosítóval ellátva tölthetők le a megrendelő által. Az egyedi azonosító tartalmazza a megrendelő e-mail címét és telefonszámát.

Megrendelés: A Szolgáltató és a Megrendelő között az Angolgyorsan tananyagok  a Megrendelő által történő igénybevételére (beleolvasás, vásárlás, letöltés) létrejött egyedi szerződés, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését, valamint a Megrendelő nyilatkozatát jelen ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett elfogadása tekintetében. Amennyiben az Egyedi szerződés és az ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben valamely kérdésben az Egyedi szerződés nem rendelkezik, arra az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, az Angolgyorsan honlapon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak emailben meghatározott témájú, elsősorban tájékoztató jellegű, de elektronikus, direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználónak az Angolgyorsan honlapon megadott e-mail címére.

Általános​​ Szerződési ​​Feltételek​​ elfogadása

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a Szolgáltató, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A ​Felhasználók az Angolgyorsan honlap meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.

A Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Angolgyorsan honlapon megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Angolgyorsan honlapot csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el.

Az Angolgyorsan honlapon a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

Az Angolgyorsan honlapon ​​elérhető ​​szolgáltatások ​​köre:

A Szolgáltató nyelvoktató online értékesítésével foglalkozik.  Az egyes oktató anygok árai magyar forintban megadva a tananyagokat  szimbolizáló ikonok mellett találhatók.

Az Angolgyorsan honlapot minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A vásárlás során a Felhazsnáló adatatit a Szolgáltató harmadik félnek nem adja ki.

A tananyagok megvásárlásának menete:

Az Angolgyorsan az alábbi módon biztosít lehetőséget a termékeinek megvásárlására a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint:

A vásárlás az Üzletben (webáruházban) történik. A vásárlás a “Kosárba rakom” gombra kattintással kezdhető meg. A “Részletek” gombra kattintva meg lehet adni a megvásárolandó termékek mennyiségét. A “Kosár” jelre kattintva megtekinthető a kosár tartalma. A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva meg kell adni a számlázási adatokat és ki kell választani a fizetési módot.

A Felhasználó  PayPal-on keresztül történő fizetés után jut az általa kiválasztott  regény letöltését lehetővé tevő oldalra. A letöltést 3 alkalommal kísérelheti meg a megrendelő.  A letöltött pdf formátumú tananyagok egy egyedi azonosítóval ellátva tölthetők le a megrendelő által. Az egyedi azonosító tartalmazza a megrendelő e-mail címét és telefonszámát. A videó tananyagok linkjét és a hozzáférési adatokat a vásárló e-mailben kapja meg, a tananyag árának beérkezése után.

 

A vásárláshoz a következő adatok megadása szükséges: a Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint a számlázási adatok (név/cégnév, település, irányítószám, utca, házszám). A megrendelési folyamatban történő továbblépéshez a Megrendelő köteles elfogadni az Angolgyorsan Általános Szerződési Feltételeit. Ha a megadott részleteket a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy az „Tovább” gombra kattintva továbbhaladhat a vásárlás folyamatában. Ezután a Megrendelő további információkat adhat meg a megrendeléssel kapcsolatban. A “Tovább” gombra kattintva a PayPal fizetési oldalára ér.

PayPalon történő fizetés esetén a továbbiakban a PayPal fizetési feltételei érvényesek. PayPalon keresztül fizethet az is, akinek nincsen PayPal számlája. Ebben az esetben a PayPal felkínálja a PayPal fiók létrehozását, ez azonban nem kötelező.

A szerződés a Megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, mely – a termékek megnevezését, mennyiségét, a fizetés Megrendelő által
kiválasztott módját, a termékek árát, valamint a Megrendelési azonosítót is tartalmazó –
visszaigazolást a Szolgáltató munkanapokon 24 (huszonnégy), hétvégén és
munkaszüneti napokon 72 (hetvenkettő) órán belül köteles elektronikus úton – a
Megrendelő által a vásárlás során megadott e-mail címre – megküldeni.

A Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatának az alábbi e-mailes elérhetőségén érdeklődhet az
automatikus visszaigazoló e-mailben kapott Megrendelési azonosító alapján a megrendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban:

angolgyorsantm@gmail.com.

A Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha a Megrendelő által megrendelt termék/ek nem elérhető/k.  A kifizetett termékekről a Szolgáltató
elektronikus számlát készít, melyet a teljesítést követő 2 munkanapon belül eljuttat a
Megrendelőhöz. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató
elektronikus számlát küldjön.

Fizetési ​​feltételek
A Megrendelő az általa megrendelt termék(ek) vételárát minden
esetben magyar forintban, egy összegben, bármilyen jogcímen történő levonás, illetve
beszámítás nélkül PayPalon keresztül fizeti meg a Szolgáltatónak.

A fizetés menete:
§ A PayPalon keresztül történő fizetés esetén a Megrendelő a fizetés után közvetlenül megkapja a hozzáférést a kifizetett termékhez.

 

Az ​​Angolgyorsan oldal ​​egyéb​​ szolgáltatásai

A Szolgáltató a kapcsolati űrlapon lehetőséget biztosít a Szolgáltatóval
való kapcsolatfelvételre.

A Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az oldal látogatói véleményeket olvashassanak korábbi olvasóktól a regényekre vonatkozóan.

Elállás
Mivel az Angolgyorsan honlap nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalmat értékesít, ezért a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdődött meg. A fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti ezt a jogát.

Az Angolgyorsan honlap hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a teljesítés azért nem teljesül, mert a Megrendelő nem rendelkezik a megfelelő technikai feltételekkel.

A szükséges technikai feltételek:

  1. a) A regények olvasása a szokásos böngésző programok és pdf-olvasó programok (az Adobe Acrobat Readert ajánljuk) segítségével történhet.
  2. b) A videók megtekintése a szokásos böngészők, ill. az mp4-formátum olvasására alkalmas programok segítségével történhet.

A Szolgáltató saját hibájából történő hibás teljesítés esetén a Fogyasztó választása szerint: kérheti a  termék ellenértékének visszatérítését vagy más termékre történő kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás
fennállásáról és annak feltételeiről:
A Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁSZF-ben
illetve a honlapon megadott e-mail címen és telefonszámon is kérhet tájékoztatást.

Az Angolgyorsan böngészőtől független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön.
A Fogyasztók a panaszaikkal írásban vagy telefonon fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges hibák
megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

Az Angolgyorsan honlappal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, elektronikus levélben (e-mailben) továbbá telefonon lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:
Írásbeli panasz bejelentésének címe:
Szolgáltató e-mail címe: angolgyorsantm@gmail.com
Telefonszáma: +36-70-5098425
Telefonon panaszt munkanapokon 16:00 és 17:00 óra között lehet tenni.

Amennyiben az lehetséges, az Angolgyorsan honlap azonnal orvosolja a panaszt, de azt mindenképpen 3 napon belül kivizsgálja és ezen határidőn belül írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Gazdasági​​ Versenyhivatal​

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti​​ Fogyasztóvédelmi​​ Hatóság ​​területi​​ felügyelőségei

http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

Nemzeti ​​Média- ​​és​​ Hírközlési​​ Hatóság ​​Hivatala​

H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680
e-mail cím: info@nmhh.hu

Tulajdonjog,​​ szerzői​​ jogok

Az Angolgyorsan honlap a hozzá tartozó grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az angolgyorsan.hu elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyekkel a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
Az Angolgyorsan és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
Az Angolgyorsan honlaphoz, mint szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad.
A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által az Angolgyorsan honlappal kapcsolatban jogot szerez.
A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik az Angolgyorsan honlap bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával és a honlapról származtatott termékkel kapcsolatos minden jog.
A Felhasználó vállalja, hogy a honlapról nem távolít el semmilyen titoktartásra és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
Az Angolgyorsan honlapon megjelenő angolgyorsan.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Felelősség​​korlátozás

A Szolgáltató az Angolgyorsan honlapot „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.
A Felhasználó köteles az Angolgyorsan honlap használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.
A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy az Angolgyorsan honlapot milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy az  Angolgyorsan honlap használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.
Az Angolgyorsan honlap csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen
ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai
események, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül.

Az  Angolgyorsan honlap karbantartása
A Szolgáltató az Angolgyorsan honlapot a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

Az​​ ÁSZF​​ módosítása
A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan
módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
c) jogszabályváltozás;
d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai
lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel
kapcsolatos ok.
A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles az Angolgyorsan honlapon jól látható helyen, az Annaboltja honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly
módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első  Angolgyorsan honlapra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.
Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az
értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem
tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF
módosítást kifejezetten elfogadta.
Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt
kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Károkozás
Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a
Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

​​Záró​​rendelkezések
A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.
A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.
Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni az elektronikus levél elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó
rendelkezései megfelelően irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól, az Angolgyorsan honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.